Privacybepalingen

DE HUISWERKBEGELEIDER


Privacy- en cookieverklaring

Via de website dehuiswerkbegeleider.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Huiswerkbegeleider respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In deze privacy- en cookieverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van mijn website en diensten laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. U kunt uw gegevens doorgeven via mijn contactformulier.

Ik verwerk van u de volgende gegevens:
Naam
Telefoonnummer
-  e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- U gebruik te kunnen laten maken van mijn dienstverlening in de toekomst
- U met mij in contact te laten brengen voor een intakegesprek met uw zoon of dochter

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden alleen bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van mij diensten, dan vernietig ik de gegevens.
Tevens heb ik een bewaarplicht voor alle facturen die ik u gestuurd heb, in de periode dat ik uw dochter/zoon begeleid en het logboek, dat ik bijhoud om de ontwikkeling van uw kind bij te houden qua schoolresultaten en bij te houden wat ik gedaan heb die week en ga doen de volgende week en wat het huiswerk was, is en wordt.
Deze gegevens zijn volledig vertrouwelijk en worden nimmer met derden gedeeld. Dit geldt ook voor mijn gegevens in mijn agenda, waarin ik de afspraken bijhoudt met uw zoon of dochter.
Aangezien ik veel communiceer via Whatsap of de mail over de voortgang geit ook hiervoor: is de begeleiding afgelopen, dan verwijder ik alle gegevens van de Whatsap.

Ik bewaar de agenda, het logboek en de facturen 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst. Daarna vernietig ik alle gegevens.


Beveiliging van uw data

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, neem ik passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens. Tevens worden alle gegevens die u op mijn website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL) sinds juni 2018.


Verstrekking aan derden

Ik verstrek uw gegevens nimmer aan derden. Communicatie gebeurt met uw onderwijzer(es), docente(e) van uw zoon of dochter alleen in en na overleg met u als klant.


Aanpassen en inzien van uw gegevens

U kunt ten alle tijden het logboek inzien. Tijdens het intakegesprek maken we samen een verslag dat ouders en ik, eigenaar, ondertekenen. Mailcontact of Whatsapcontact dat ik heb met de docente/onderwijzer van uw zoon/dochter is ook altijd voor u in te zien.
Whatsap foto’s die ik deel met u van uw zoon of dochter worden nimmer met anderen gedeeld en verwijderd op uw verzoek. Zoals gezegd, verwijder ik alle Whatsap-gesprekken wanneer de begeleiding stopt.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan mij persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u mij een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met mij op telefonisch of per mail.

Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor profilering.

Cookies

Ik maak op mijn website geen gebruik van (tracking-)cookies. Ook niet van Google-analytics.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, verwerk ik deze meteen in deze verklaring die u ten alle tijden kunt vinden op mijn  website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.


De Ik die hier spreekt is gelijk aan de eigenaar van de Huiswerkbegeleider: Alexander Olie, 06-41746027, docent Nederlands en studiecoach cq Huiswerkbegeleider van uw zoon of dochter.